Thursday, 16 May 2013Sunday, November 4, 2012


సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానమ్


     
ఇది చదివి కంటి  చూపు వేగముగా మెరుగు పరచుకొని , పూర్తి ఆరోగ్యము పొందండి


     ఆరోగ్యం భాస్కరాదిఛ్చేత్ ..అంటారు .. సూర్యుడు ఆరోగ్య ప్రదాత. అంతే కాదు , మంచి కంటి చూపు కూడా ఇస్తాడు . జాతకంలో సూరుడి స్థితిని బట్టి జాతకుని కంటి చూపెలా ఉంటుందో చెబుతారు 

     ఇవన్నీ వినడానికి బాగున్నాయి . అసలెవరైనా దీని మీద ఒక పరిశోధన గానీ ప్రయోగము కానీ చేసి ఫలితాలు చూశారా ? అనే ప్రశ్న చాలా మందికి ఉంటుంది . "  సూర్య థెరపీ " అని ఏదైనా ఉందా ?  నాకు వీటి గురించి మొదట్లో తెలిసేది కాదు . 1993  నుంచీ కంప్యూటర్ పై చాలా పని చేసేవాడిని . రోజుకు 18 గంటలు . ఇంకేముంది ? రెండేళ్ళకే అద్దాలు వచ్చాయి , సరే వయసు కూడా వచ్చింది కదా , ఇది వయసు ప్రభావము అనుకున్నా. 

     2006  లో ,  మా నాన్నగారు ఎప్పుడో 1937  లో రాసిన ఒక రాత పుస్తకము  నా కంట బడింది . అందులో సూర్యుడికి అర్ఘ్యము ఇచ్చే పద్దతి , దాని ఫలితాలు విపులముగా  ఆయన దస్తూరితో రాసి ఉంది . ఆ పుస్తకము అన్నేళ్ళూ నేను చూడక పోవడమే ఆశ్చర్యం . ఆయన 1995  లోనే స్వర్గస్తులైనారు . ఆ తరువాత , అందులోని విషయమే ఇంకో పుస్తకము లో కూడా చదివాను . అప్పటికి నా కళ్ళ పరిస్థితి ఘోరముగా ఉండింది . రోజూ తలనొప్పి , తల తిరగడము , ఒకరకమైన వికారము ఉండేవి .  రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి కళ్ళజోడు మార్చాల్సి వచ్చేది .

      ఒకసారి మహా ఇబ్బంది పడి , 2008 లో , మా నాన్న గారి పుస్తకములోని ప్రకారము సూర్యుడికి అర్ఘ్యము రోజూ ఇచ్చుట  మొదలు పెట్టాను . ఒక పదిరోజులకే కళ్ళ మంటలు పూర్తిగా తగ్గిపోయాయి . తలనొప్పి , వికారము పూర్తిగా తగ్గాయి . నెలరోజులకే నా కళ్ళు చల్లగా , అంతకు ముందు కుంచించుకుని సగం మూసినట్టు ఉండేవి పూర్తిగా , సహజంగానే విప్పారినాయి . ఆరునెల్లయింది , అంతా బాగా ఉంది . 

     ఒకసారి డాక్టరు దగ్గరకు వెళ్ళాను , ఊరికేనే  ( మాకు అక్కడ సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఉచితముగా చూస్తారు . ) వారు చూసి , కళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి , అదే కళ్ళజోడు వాడండి , ఇంకేమీ అవసరము లేదు అన్నారు . అంతకు ముందు ప్రతిసారీ కళ్ళ సైటు మారింది అని వేరే రాసిచ్చేవారు . నేనేమీ మాట్లాడకుండా వచ్చాను . తర్వాత ఆరునెల్లకు మళ్ళీ ’ ఊరికే ’ వెళ్ళాను . మళ్ళీ అదే మాట, కళ్ళకి ఏ ఇబ్బందీ లేదు , అదే కళ్ళజోడు అని . అప్పుడు అడిగాను , ’ మరి అంతకు ముందు ప్రతి మూడు నెలలకీ జోడు మార్చవలసి వచ్చేది కదా , నా కంప్యూటర్ పని ఏమీ తగ్గలేదు , మరి ఎందుకు నాకు ఇబ్బంది కలగ లేదు ? ’  అని . ఆ డాక్టరు గారికి విదేశాలలో కూడా మంచి పేరుంది . కానీ ఆయన జవాబు చెప్పలేదు , ’ అరుదుగా  కొంతమందికి అనుకోకుండా కళ్ళు బాగవుతాయి , దానికి కారణాలు చెప్పలేము ’ అన్నారు . 

     అప్పటినుండీ నేను సూర్యుడికి రోజూ అర్ఘ్యము ఇవ్వడము మానలేదు . ఈ విషయము ఒకసారి ఆర్కుట్ లో రాశాను . అది చదివి అర్ఘ్యము ఇచ్చే పద్దతి చెప్పండీ అని చాలా మంది అడిగితే , వారికి రాసిచ్చాను . మధ్యలో వారము పదిరోజులు ఎపుడైనా అర్ఘ్యము ఇవ్వడానికి వీలయ్యేది కాదు . కానీ నాకు ఎటువంటి ఇబ్బందీ కలగలేదు . నేను ఆర్కుట్ లో రాసినది పాటించినవారిలో ఒకరిద్దరు, తమకు కూడా మంచి ఫలితాలు వచ్చాయని చెప్పారు . 


     మొన్న అధిక మాసము , తర్వాత పితృపక్షాలు రావడముతో , నాకు వేరే జపాలు ఉపాసనలు ఎక్కువ కావడముతో , రెండు నెలలు అర్ఘ్యము వదలలేదు . రెండు రోజుల కిందట నాకు మళ్ళీ తలనొప్పి వచ్చింది . అప్పుడు అర్ఘ్యము మానేసినది గుర్తొచ్చి , మళ్ళీ నిన్నటినుండీ  మొదలుపెట్టాను . ఈ రోజునుండీ నాకు మళ్ళీ కళ్ళు ఎంతో బాగున్నాయి , తలనొప్పి కూడా అదే పోయింది . డాక్టరు దగ్గరకు వెళితే , మళ్ళీ అదే పాట , మీ కళ్ళకు వచ్చిన ఇబ్బందేమీ లేదు , అదే జోడు అని . 

అందుకని వెంటనే ఇది అందరితో మళ్ళీ పంచుకుందామని రాస్తున్నాను . 

శ్రీ సూర్య నమస్కారం , అర్ఘ్యం చ...లఘునా

 దీనికి కావలసినవి , 1 . ఒక రాగి గిన్నె కానీ చెంబు కానీ . 2  .ఎర్ర చందనము . ఇది చెక్కలుగా దొరుకుతుంది , కొన్ని చోట్ల పొడిగా కూడా దొరుకుతుంది . చెక్క తీసుకుంటే , రోజూ గంధము తీయాలి , పొడి అయితే దాన్ని రుద్ది గంధము చేయుట సులభము . ఓ నూరు రూపాయల చెక్క గానీ , పొడిగానీ కొనుక్కుంటే సంవత్సరము పైన వస్తుంది .   ఇదికాక, రోజూ కొన్ని ఏవైనా ఎరుపు రంగు పూలు కావాలి . ఒక కుండీలో కనకాంబరాలు కానీ , ఇంకేవైనా ఎర్ర పూలిచ్చే గులాబీ , మందారము వంటి చెట్టుకానీ పెట్టుకోండి . 

విధానము 

స్నానము, సంధ్యావందనము ముగించి , 
మొదట ఎర్ర చందనము గంధము తీసి ( ఒక బటాణీ గింజంత అయినా చాలు ) రాగి చెంబులోని నీటిలో కలపండి . బాగా ఉద్ధరిణతో కలియబెట్టి , అందులోకి చిన్న చిన్న పూలు గానీ , పెద్ద పూలైతే వాటి రేకులు గానీ కలపండి . 

తర్వాత  సూర్యునికెదురుగా నిలిచి  ఈ కింది మంత్రము చెప్పి నమస్కరించండి 

సూర్య మంత్రం 

||  ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహద్యుతి కరాయ ధీమహి 

తన్నో ఆదిత్య ప్రచోదయాత్ ||

     తర్వాత కింది మంత్రము చెప్పుచూ ఇరవైనాలుగు సార్లు ఆత్మ ప్రదక్షిణము చేస్తూ , ప్రతి ప్రదక్షిణము తర్వాత , పూర్తి సూర్య నమస్కారము గానీ ( యోగా పద్దతిలో ) , లేదా , ఊరికే సాష్టాంగ నమస్కారముగానీ , అదీ వీలు కాకున్న , వంగి నేలను ముట్టి నమస్కారము గానీ చేయండి . ఇరవై నాలుగు సార్లు వీలుకాకున్న , పన్నెండు సార్లో , అదీ వీలుకాకున్న ఆరు సార్లో  చేయండి . అయితే శ్రద్ధ ముఖ్యము. వీలైనన్ని ఎక్కువ సార్లు చేయుటకే ప్రయత్నించండి .మొదట ఒక వారము రోజులు  అలవాటు అయ్యేవరకూ కాస్త కష్టమనిపించవచ్చు . ఆ తర్వాత అలవాటుగా , గబగబా చేసేస్తారు . మంత్రము కూడా అప్పటికి నోటికి వచ్చేస్తుంది . 

 సూర్య నమస్కారం 

||  వినతా తనయో దేవః కర్మ సాక్షీ సురేశ్వరః 
సప్తాశ్వ సప్త రజ్జుశ్చ అరుణో మే ప్రసీదతు ||


|| మిత్ర , రవి , సూర్య, భాను , ఖగ , పూష , హిరణ్య గర్భ, మరీచ , ఆదిత్య , సవిత్ర , అర్క , భాస్కరేభ్యో నమః ||

ప్రదక్షిణ నమస్కారం సమర్పయామి.

( పై మంత్రము 24  పర్యాయములు చెప్పి  ప్రతిసారి  ప్రదక్షిణ సాష్టాంగ నమస్కారములు చెయ్య వలెను )


ఆ తర్వాత ,. సూర్య అర్ఘ్యం  

ఈ కింది మంత్రము చెప్పి రాగి చెంబులోని  గంధము  , పూలు కలిపిన నీటితో మూడు సార్లు కానీ , పన్నెండు సార్లు కానీ అర్ఘ్యము వదలండి. అర్ఘ్యము వదలునపుడు లేచి నిలుచొని, దోసిటి నిండా చెంబులోని నీళ్ళు తీసుకుని , మంత్రము చెప్పి , అంజలితో కిందికి వదలండి , లేదా , ఏ చెట్టు మొదట్లోకో , కుండీ లోకో వదలండి . 

||  నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షసే  | జగత్ ప్రసూతి స్థితి నాశ హేతవే |

త్రయీ మయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే | విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే ||

శ్రీ ఉషా సంజ్ఞా ఛాయా సమేత సూర్య నారాయణ పర బ్రహ్మణే నమః 
ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి  (ఎర్ర చందనము , ఎర్ర పూలు కలిపిన నీళ్ళతో  మూడు పర్యాయములు )

౩. తర్వాత సూర్య ధ్యానం 

ఈ శ్లోకము చెప్పి మనసులో సూర్యునికి నమస్కరించండి .

||  ధ్యేయస్సదా సవితృ మండల మధ్య వర్తి | నారాయణ సరసిజాసన సన్నివిష్టః |
కేయూరవాన్ మకర కుండలవాన్ కిరీటీ | హరీ హిరణ్మయ వపుర్ధృత శంఖ చక్రః |

ఉదయం బ్రహ్మ స్వరూపం మధ్యాహ్నం తు మహేశ్వరః | అస్తమానే స్వయం విష్ణుః త్రిమూర్తిశ్చ దివాకరః || 


సమాప్తంరోజూ సంధ్య వేళలలో ఈ స్తోత్రము చదువుకోండి సర్వ శుభములూ పొందండి . 
ఏక వింశతి సూర్య నామాని 
( హోమాదులలో ఉపయోగించవచ్చును.  సంధ్యా కాలం లో పఠించిన , సర్వ పాప ముక్తులు అగుదురు )

|| వికర్తనో వివస్వాం చ మార్తాండో భాస్కరో రవిః | లోక ప్రకాశకః శ్రీమాన్ లోక చక్షుర్గ్రహేశ్వరః | 
లోక సాక్షీ త్రిలోకేశః కర్తా హర్తా తిమిస్రహా | తపనస్తాపనశ్చైవ శుచిస్సప్తాశ్వ వాహనః |
గభస్తి హస్తో బ్రహ్మా చ సర్వ దేవ నమస్కృతః | ఏక వింశతిరిత్యేష స్తవ ఇష్టస్సదా మమ | 
శరీరారోగ్యదశ్చైవ ధన వృద్ధి యశస్కరః | స్తవ రాజ ఇతి ఖ్యాతస్త్రిషు లోకేషు విశ్రుతః || 

సూర్యస్తవము 
( బ్రహ్మ ఉపదేశించినది-- భవిష్య పురాణము  ) 

* నమస్సూర్యాయ నిత్యాయ రవయే కార్య భానవే | భాస్కరాయ మతంగాయ మార్తాండాయ వివస్వతే |
ఆదిత్యాయాది దేవాయ నమస్తే రశ్మి మాలినే | దివాకరాయ దీప్తాయ అగ్నయే మిహిరాయ చ | 
* ప్రభాకరాయ మిత్రాయ నమస్తేఽదితి సంభవ | నమో గోపతయే నిత్యం దిశాం చ పతయే నమః | 
నమో ధాత్రే విధాత్రే చ అర్యమ్ణే వరుణాయ చ | పూష్ణే ఖగాయ మిత్రాయ పర్జన్యాయాంశవే నమః | 
* నమో హితకృతే నిత్యం ధర్మాయ తపనాయ చ | హరయే హరితాశ్వాయ విశ్వస్య పతయే నమః | 
విష్ణవే బ్రహ్మణే నిత్యం త్ర్యంబకాయ తథాత్మనే | నమస్తే సప్త లోకేశ నమస్తే సప్త సప్తయే | 
*ఏకస్మైహి నమస్తుభ్యమేక చక్ర రథాయ చ | జ్యోతిషాం పతయే నిత్యం సర్వ ప్రాణ భృతే నమః | 
హితాయ సర్వ భూతానాం శివాయార్తి హరాయ చ | నమః పద్మ ప్రబోధాయ నమో వేదాది మూర్తయే | 
* కాదిజాయ నమస్తుభ్యం నమస్తారా సుతాయ చ | భీమజాయ నమస్తుభ్యం పావకాయ చ వై నమః |
ధిషణాయ నమో నిత్యం నమః కృష్ణాయ నిత్య దా | నమోఽస్త్వధితి పుత్రాయ నమో లక్ష్యాయ నిత్యశః|
( సర్వాభీష్ట సిధ్ధి కి ప్రాతః సాయంకాలాలు పఠించ వలెను ) 
----------

తరువాత కానీ , అర్ఘ్యమునకు ముందేకానీ తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించండి .

మాతా పితర వందనము

మాతృ నమస్కారం

|| యా కుక్షి వివరే కృత్వా స్వయం రక్షతి సర్వతః | నమామి జననీం దేవీం పరాం ప్రకృతి రూపిణీం |
కృఛ్చ్రేణ మహతా దేవ్యా ధారితోహం యథోధరే | త్వత్ప్రసాదాజ్జగదృష్టం మాతర్నిత్యం నమోస్తుతే |
పృథివ్యా యాని తీర్థాని సాగరాదీని సర్వతః | వసంతి యత్ర తాం నౌమి మాతరం భూతి హేతవే ||

పితృ నమస్కారం

|| స్వర్గాపవర్గ ప్రదమేక మాంద్యం బ్రహ్మ స్వరూపం పితరం నమామి
యతో జగత్పశ్యతి చారు రూపం తం తర్పయామస్సలిలైస్తిలైర్యుతైః || 


సమస్త సన్మంగళాని భవంతు