Thursday, 22 September 2011

మొత్తం కౌరవుల సంఖ్య ఎంత ? వారి పేర్లు ఏమిటి ?

మొత్తం కౌరవుల సంఖ్య ఎంత ? వారి పేర్లు ఏమిటి ?
.

ధృతరాష్ట్రునకు నూటవొక్క (౧౦౧) మంది సంతానము.
ఇతని కుమారులు అయినటువంటి కౌరవుల సంఖ్య శతము (౧౦౦).
వీరికి ఒక సోదరి కూడా వున్నది. ఆమె పేరు దుస్సల.

కౌరవుల పేర్లు :
 1. దుర్యోధన
 2. దుశ్శాసన
 3. దుస్సహ
 4. దుశ్శల
 5. జలగంధ
 6. సామ
 7. సహ
 8. వింద
 9. అనువింద
 10. దుర్దర్శ
 11. సుబాహు
 12. దుష్ప్రదర్శన
 13. దుర్మర్శన
 14. దుర్ముఖ
 15. దుష్కర్ణ
 16. కర్ణ
 17. వికర్ణ
 18. శాల
 19. సత్వ
 20. సులోచన
 21. చిత్ర
 22. ఉపచిత్ర
 23. చిత్రాక్ష
 24. చారుచిత్ర
 25. శరాసన
 26. దుర్మద
 27. దుర్విగాహ
 28. వివిత్సు
 29. వికటాసన
 30. ఊర్ణనాభ
 31. సునాభ
 32. నంద
 33. ఉపనంద
 34. చిత్రభాను
 35. చిత్రవర్మ
 36. సువర్మ
 37. దుర్విమోచ
 38. అయోబాహు
 39. మహాబాహు
 40. చిత్రాంగ
 41. చిత్రకుండల
 42. భీమవేగ
 43. భీమబల
 44. బలాకి
 45. బలవర్ధన
 46. ఉగ్రాయుధ
 47. సుసేన
 48. కుండధార
 49. మహోదర
 50. చిత్రాయుధ
 51. నిశాంగి
 52. పాశి
 53. బృందారక
 54. దృఢవర్మ
 55. దృడక్షత్ర
 56. సోమకీర్తి
 57. అనుదార
 58. దృఢసంధ
 59. జరాసంధ
 60. సత్యసంధ
 61. సదాసువాక్
 62. ఉగ్రశ్రవస
 63. ఉగ్రసేన
 64. సేనాని
 65. దుష్పరాజయ
 66. అపరాజిత
 67. కుండశాయి
 68. విశాలాక్ష
 69. దురాధర
 70. దృఢహస్త
 71. సుహస్త
 72. వాతవేగ
 73. సువర్చస
 74. ఆదిత్యకేతు
 75. బహ్వాశి
 76. నాగదత్త
 77. అగ్రయాయి
 78. కవచి
 79. క్రధన
 80. భీమవిక్రమ
 81. ధనుర్ధర
 82. వీరబాహు
 83. ఆలోలుప
 84. అభయ
 85. దృఢకర్మణ
 86. దృఢరథాశ్రయ
 87. అనాధృష్య
 88. కుండాభేది
 89. విరావి
 90. చిత్రకుండల
 91. ప్రమథ
 92. అప్రమథ
 93. దీర్ఘరోమ
 94. వీర్యవంత
 95. దీర్ఘబాహు
 96. సువర్మ
 97. కనకధ్వజ
 98. కుండాశి
 99. విరజ
 100. యుయుత్సు