Wednesday, 25 December 2013

షోడశ దానాలు:

షోడశ దానాలు:

దానాలన్నిటిలో ముఖ్యమైనవి షోడశదానాలు, అవి వరుసగా :: 

(1) కన్యా దానం = దీనివల్ల బ్రహ్మలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
(2) సువర్ణ దానం = దీనివల్ల విష్ణులోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
(3) దాసీజనం దానం = దీనివల్ల ఇంద్రలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
(4) వాహన దానం = దీనివల్ల విష్ణులోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
(5) అశ్వ దానం = దీనివల్ల గంధర్వలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
(6) గజ (ఏనుగు) దానం = దీనివల్ల శివలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
(7) గ్రుహ దానం = తీనివల్ల విష్ణులోకం ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
(8) నాగలి దానం = దీనివల్ల క్రుష్ణ ప్రీతి కలుగుతుంది.
(9) కాలపురుష దానం = దీనివల్ల కోరికల సిద్ధి కలుగుతుంది.
(10) కాలచక్ర ప్రతిమ = దీనివల్ల ఐశ్వర్య సిద్ధి కలుగుతుంది.
(11) భూ దానం = దీనివల్ల శివలోకం నివాసం కలుగుతుంది.
(12) మేక దానం = దీనివల్ల శివ ప్రీతి కలుగుతుంది.
(13) వ్రుషభ దానం = దీనివల్ల మ్రుత్యుంజయం కలుగుతుంది.
(14) పాన్పు దానం = దీనివల్ల గోలోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
(15) గో దానం = దీనివల్ల వైకుంఠ ప్రాప్తి కలుగుతుంది.
(16) నువ్వురాశి దానం = దీనివల్ల విష్ణులోక ప్రాప్తి కలుగుతుంది.

ఆత్మజ్యోతి, డిశంబర్, 2013

*దశ, షోడశ దానాలేవి?

గో, భూ, తిల, హిరణ్య, రత్న, విద్య , కన్యా దాది పదహారు దానాలు షోడశ దానాలు.
గో, భూ, తిల, హిరణ్య, ఆజ్య, వస్త్ర, ధాన్య , గుడ, రౌష్య, లవణ దానాలు దశ దానాలు.
మహాఋషులు, దేవతలు దశ,షోడశ దానాలలో అన్నదానాన్ని చేర్చలేదు. అందుకే అన్ని దానాల కంటే అన్నదానం మహొన్నతమైనది.

Vasireddy Doondi Srinivas Chowdary

దానాలు దశదానాలని, షోడశ దానాలని రకరకాలుగా ఉంటాయి. దశదానాలంటే - గో, భూ, తిల, హిరణ్య, ఆఙ్య, వస్త్ర, ధాన్య, గుడ, రౌష్య, లవణ దానాలు. షోడశ దానాలంటే - గోదానము, భూదానము, తిల దానము, హిరణ్యదానము, రత్నదానము, విద్యాదానము, కన్యాదానము, దాసీదానము, శయ్యాదానము, గృహదానము, అగ్రహారదానము, రథదానము, గజదానము, అశ్వదానము, చాగదానము, మహిషిదానము.

- కె.బి.ఎస్‌. శర్మ, Andhra Prabha, 3 April 2013.

1 గోదానము, 2 భూదానము, 3 ధన దానము, 4 రత్న దానము, 5 గృహ దానము, 6 రథ దానము, 7 గజ దానము, 8 అశ్వ దానము, 9 కన్యా దానము, 10 విదా దానము, 11 వస్త్ర దానము, 12తిలా దానము, 13 హిరణ్య దానము, 14 రజత దానము, 15 శయ్యా దానము, 16 శయ్యా దానము.

పోతన తెలుగు భాగవతం

ఈలోకములొగాని , పరలోకములోగాని .. ఏమీ ఆశించకుండా ఉదారముగా ఇవ్వడాన్నే దానము అనాలి.

16 దానాల పేర్లు :

గావ (ఆవులు) దానము
సువర్ణ (బంగారము ) దానము
రజిత (వెండి) దానము
రత్నాని (నవరత్నాలలో ఏదోఒకటి లేదా అన్నీ) దానము
సరస్వతీ (పుస్తకం) దానము
ధాన్యము (ఏ ధాన్యమైనా సరే) దారము
పయస్వినీం (పాలిచ్చే శక్తి ఉన్న ఈనని గోవు) దానము
చత్రము (గొడుగు) దానము
గృహము (ఇల్లు) దానము
తిలా (నువ్వులు) దానము
కన్య (అల్లునికి వివాహంలో కూతురు) దానము
గజ (ఏనుగు) దానము
అశ్వ (గుర్రము) దానము
శయ్యా (మంచం, దుప్పటి, దిండు) దానము
వస్త్రము (బట్టలు) దానము
మహి (భూమి) దానము

seshagirirao_vandana@yahoo.com