Sunday, 22 June 2014

"నవగ్రహ స్తోత్రం"

"నవగ్రహ స్తోత్రం"

గ్రహాల ప్రభావం మన నిత్య కర్మలపై, దైనందిన జీవితం లోని ఫలితాలపై ఉంటుందని చాలామంది నమ్మకం. మన జ్యోతిష శాస్త్రము ప్రకారం గ్రహాలు తొమ్మిది. అవి సూర్య, చంద్ర, మంగళ, బుధ, గురు, శుక్ర, శని, రాహు, కేతు గ్రహాలు. ఇందులో రాహువు, కేతువు ఛాయా గ్రహాలు.

సప్తాశ్వ రథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్ |
శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ||

శ్వేతాశ్వ రథమారూఢం కేయూర మకుటోజ్వలమ్ |
జటాధర శిరోరత్నం తం చంద్రం ప్రణమామ్యహమ్ ||

ధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్ కాంతి సమప్రభమ్ |
కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ||

ప్రియాంగుకలికా శ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధమ్ |
సౌమ్యం సౌమ్య గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ||

దేవనామ్ చ ఋషీనామ్ చ గురు కాంచన సన్నిభమ్ |
బుద్ధిభూతం త్రిలోకేశం తం గురుం ప్రణమామ్యహమ్ ||

హిమకుంద మృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుమ్ |
సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం తం శుక్రం ప్రణమామ్యహమ్ ||

నీలాంజన సమాభాసం రవి పుత్రం యమాగ్రజమ్ |
ఛాయా మర్తాండ సంభూతం తం శనిం ప్రణమామ్యహమ్ ||

అర్ధకాయం మహావీర్యం చంద్రాదిత్య విమర్దనమ్ |
సింహికా గర్భ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ ||

ఫలాశ పుష్ప సంకాశం తారకా గ్రహ మస్తకమ్ |
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్ || Nerella Raja Sekhar